تدوین برنامه های راهبردی هیئت پزشکی ورزشی جزیره کیش

بازگشت به لیست
تعداد مشاهده : تاریخ انتشار : منبع :

هیئت پزشکی ورزشی جزیره کیش در نشستی با حضور رئیس فدراسیون کشوری برنامه های خود را ارائه کرد.

در نشستی که روز گذشته ۱۰ تیر با حضور دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی کشور،محمود افشار دوست سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم، بهرام افشارزاده مشاور ورزش مدیرعامل و دکتر مهران روشن رئیس هیئت پزشکی ورزشی کیش برگزار شد برنامه های راهبردی پزشکی ورزشی، نحوه استفاده ورزشکاران از امکانات ورزشی و بیمه فدراسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تایید حاضران برنامه های هیئت پزشکی ورزشی کیش تدوین شد.