جستجو برای:

   

165 مورد

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 48 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 300,000,000
قیمت متری: 6,100,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222193
تاریخ: 1398/07/30

فروش آپارتمان در کیش - میدان مرجان

آپارتمان 81 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 10,935,000,000
قیمت متری: 13,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222192
تاریخ: 1398/07/29

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 55 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 460,000,000
قیمت متری: 8,360,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222188
تاریخ: 1398/07/29

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 113 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 1,356,000,000
قیمت متری: 12,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222187
تاریخ: 1398/07/25

فروش آپارتمان در کیش - مرجان

آپارتمان 70 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 5
قیمت کل: 1,200,000,000
قیمت متری: 16,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222186
تاریخ: 1398/07/25

فروش ويلا - خانه در کیش - فاز F

ويلا - خانه 181 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,800,000,000
قیمت متری: 15,400,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222183
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 75 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 637,500,000
قیمت متری: 8,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222181
تاریخ: 1398/07/23

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 74 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 666,000,000
قیمت متری: 9,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222180
تاریخ: 1398/07/22

فروش ويلا - خانه در کیش - شهرک دیدنیها

ويلا - خانه 190 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 5,000,000,000
قیمت متری: 26,300,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222179
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 72 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 792,000,000
قیمت متری: 11,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222178
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در کیش - دامون دریا

آپارتمان 83 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 2,075,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222177
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 88 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,760,000,000
قیمت متری: 20,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222176
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در کیش - مرکز شهر

آپارتمان 63 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 1,575,000,000
قیمت متری: 25,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222175
تاریخ: 1398/07/22

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 59 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 885,000,000
قیمت متری: 15,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222174
تاریخ: 1398/07/21

فروش آپارتمان در کیش - شهرک میرمهنا

آپارتمان 65 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 460,000,000
قیمت متری: 29,900,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222171
تاریخ: 1398/07/18

فروش آپارتمان در کیش - دامون دریا

آپارتمان 117 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 4
قیمت کل: 2,808,000,000
قیمت متری: 24,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222170
تاریخ: 1398/07/17

فروش آپارتمان در کیش - شهرک صدف

آپارتمان 140 متری، مسكوني ، 3 اتاق، نوساز، طبقه 3
قیمت کل: 2,240,000,000
قیمت متری: 16,000,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222169
تاریخ: 1398/07/15

فروش آپارتمان در کیش - کرانه

آپارتمان 78 متری، مسكوني ، 1 اتاق، نوساز، طبقه 1
قیمت کل: 600,600,000
قیمت متری: 7,700,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222168
تاریخ: 1398/07/15

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 87 متری، مسكوني ، 2 اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 826,500,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222167
تاریخ: 1398/07/08

فروش آپارتمان در کیش - شهرک نوبنیاد

آپارتمان 89 متری، مسكوني ، اتاق، نوساز، طبقه 2
قیمت کل: 845,500,000
قیمت متری: 9,500,000
نام مالک: املاک قصر هخامنشیان
کد ملک: 4222166
تاریخ: 1398/07/08

لطفا منتظر بمانید...